progressbar.js
A Javascript UI Library
Çoklu işlem ve minik grafik göstergeleri
Progress Bar Download
Progress Bar JS Progress Bar JS Progress Bar JS Progress Bar JS Progress Bar JS Progress Bar JS
Önizleme için görselin üzerine tıklayın
Basic Usage

var progressBar;

window.onload = function(){

  progressBar = new ProgressBar("my-progressbar", {'width':'100%', 'height':'3px'});
  progressBar.setPercent(60);

}

Usage

var progressBar;

window.onload = function(){

  //Create new progress bar
  progressBar = new ProgressBar("my-progressbar", {'width':'100px', 'height':'4px'});

  var oName = ProgressBar.OPTION_NAME;
  var oValue = ProgressBar.OPTION_VALUE;

  //Create new item
  barItem = {};
  barItem[oName.ITEM_ID]  = "item1";
  barItem[oName.TYPE]    = oValue.TYPE.BAR;
  barItem[oName.OPACITY]  = 0.2;
  barItem[oName.SPACE]   = 0;
  barItem[oName.ALIGN]   = oValue.ALIGN.RIGHT;
  barItem[oName.POSITION]  = oValue.POSITION.RELATIVE;
  barItem[oName.COLOR_ID]  = oValue.COLOR_ID.YELLOW;
  barItem[oName.PERCENT]  = 0;
  progressBar.createItem(barItem);

  //Change percent
  progressBar.setPercent(60, "item1");

  //Event listener: CHANGED
  progressBar.getElement().addEventListener(ProgressBar.EVENT.CHANGED, 
    function($event){
      document.getElementById('my-progressbar-text4').innerHTML = $event.detail.me.getPercent() + '%';
    });

  //Change percent after event listener
  progressBar.setPercent(80, "item1");

  //Change other options
  //progressBar.setOptionValue(oName.OPACITY, 1.0, "item1");
  //progressBar.setOptionValue(oName.SPACE, 20, "item1");
  //progressBar.setOptionValue(oName.ALIGN, oValue.ALIGN.LEFT, "item1");
  //progressBar.setOptionValue(oName.POSITION, oValue.POSITION.ABSOLUTE, "item1");
  //progressBar.setOptionValue(oName.COLOR_ID, oValue.COLOR_ID.RED, "item1");
  //progressBar.setPercent(60, "item1");

}